Sjømannsattest

Sjømannsattest eller helseattest for sjømenn skal utferdiges til enhver som har sitt arbeide på norske skip for å sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste ombord.  Helseattesten gjelder for 2 år; for personer under 18 år gjelder den for ett år.   

Husk å ta med til undersøkelsen:

  • Tidligere helseattest,  om du har en
  • ID-bevis.  Kjørekort, pass eller sjøfartsbok,  Det forlanges et ID bevis som også inneholder ID nummer. (Bankkort holder ikke.)
  • Om du bruker faste medisiner, ta med navn og dosering  på disse.  

Pris for sjømannsattest:  NOK 1680