Offshoreattest

Offshoreattest - Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs

Formelle krav

Personen skal undersøkes i henhold til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.  
Vedrørende helsekravene som stilles, se Helsedirektoratets veileder. 

Hensikten med undersøkelsen er "å bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift av innretningen"  (§ 1 i Forskriften) 

Pris for offshoreattest:  NOK 1680


Generelt om helseundersøkelsen

Fra Helsedirektoratets beskrivelse:"Helseerklæringen skal være generell og gjelde for alt arbeide i petroleumsvirksomheten til havs. Petroleumslegen kan sette kortere gyldighetstid enn den vanlige på to år.  Hvis det ikke kan gis en generell helseerklæring, skal det gis udyktighetserklæring.Søkeren kan klage på petroleumslegens avgjørelse og bringe den inn for Fylkesmannen i Rogaland til overprøving"  

Ta også med:

  • ID kort med nummer og bilde for eks pass eller førerkort.
  • Tidligere helseattest, om du har den tilgjengelig
  • Navn på evt. medisiner og dosering, om du bruker noen faste. 

Du skal fylle ut en egenmelding.   Denne kan vi ta på kontoret her, eller du kan laste den ned fra lenken under og ta den med til undersøkelsen

Helsedirektoratets spesifikke helsekrav på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland