Kontakt

Kontoradresse:
Bøndernes Hus
Kongens gate 30
7012 Trondheim

Tlf: 73 53 22 30, 
mobil: 941 92 432
E-mail: post@johnLM.no

Kontortid:
Mandag - fredag: 08.30  -  15.00

Ikke send følsomme helseopplysninger via SMS, mail eller på 
nettsidas kontaktskjema.   Vi ringer, kontakter tilbake.